NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - KẾT NỐI NHỮNG ĐAM MÊ

NƠI HỘI TỤ NHỮNG TRI THỨC NHÂN LOẠI - NƠI RỘNG MỞ NHỮNG CHÂN TRỜI TƯƠNG LAI Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái

Đơn xin nghỉ thai sản

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thanh Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:31' 04-08-2012
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 4220
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN
 Kính gửi : - ……………………… …………………..……………….……………….
- ……………………… …………………..……………….……………….
- ……………………… ………………..……………….………………….
Tên tôi là : …………………..……………………………………………………………..
Sinh ngày:.............................................................................................................................
Dân tộc:.................................................................................................................................
Quê quán:..............................................................................................................................
Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………
Ngày vào nghành:.................................................................................................................
Hệ số lương đang hưởng:.....................................................................................................
Ngày nộp bảo hiểm:..............................................................................................................
      Nay tôi viết đơn này với nguyện vọng và lí do như sau:
Bản thân tôi đang mang thai nay đã đến tháng sinh con. Để đảm bảo sức khoẻ, tôi viết đơn này kính xin các cơ quan: ……...…………...…………..........................................
…………………………………………….………………………………….., tạo điều kiện cho tôi được nghỉ chế độ thai sản
từ ngày:…...................................….
đến ngày:……................................… theo chế độ của nhà nước.

Tôi xin chân thành cảm ơn.
Tuân Đạo,  ngày ….. tháng….. năm 2012
Người viết đơnCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN
 Kính gửi : - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Sơn
                   - Phòng bảo hiểm huyện Lạc Sơn
                   - Ban giám hiệu trường Tiểu học Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hoà Bình
Tên tôi là : Bùi Thị Hà
Sinh ngày: 03 tháng 09 năm 1978
Dân tộc: Mường
Quê quán: xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình
Đơn vị công tác: trường Tiểu học Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình
Ngày vào nghành: 01 tháng 10 năm 2008
Hệ số lương đang hưởng: 2,06.
Ngày nộp bảo hiểm: : 01 tháng 10 năm 2008
      Nay tôi viết đơn này với nguyện vọng và lí do như sau:
Bản thân tôi đang mang thai nay đã đến tháng sinh con. Để đảm bảo sức khoẻ, tôi viết đơn này kính xin các cơ quan: Phòng GD&ĐT Lạc Sơn, Phòng bảo hiểm Lạc Sơn, Ban giám hiệu trường Tiểu học Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tạo điều kiện cho tôi được nghỉ chế độ thai sản
từ ngày:…...................................….
đến ngày:……................................… theo chế độ của nhà nước.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Tuân Đạo,  ngày ….. tháng ….. năm 2012
Người viết đơn

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


đơn đề nghị
Hưởng trợ cấp thai sản

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ................................................................................

Họ tên: ....................................................... , Số sổ BHXH: .........................., Số CMND ................................... do ....................................................... cấp ngày ......... tháng ....... năm ............
Hiện cư trú tại .....................................................................................................................................
Số điện thoại (nếu có): ......................................................................................
Có thời gian tham gia BHXH là năm tháng
Sinh con ngày .... tháng .... năm ...............
Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết chế độ thai sản cho tôi theo quy định.

............, ngày ...... tháng ..... năm .....
Xác nhận của thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)
 ............., ngày ....... tháng ..... năm .....
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
HƯỞNG CHẾ ĐỘ DƯỠNG SỨC SAU THAI SẢN
Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội huyện Lạc Sơn.
- Phòng GD&ĐT huyện Lạc Sơn.

Tên tôi là : Bùi Thị Hà
Sinh ngày: 03 tháng 09 năm 1978
Dân tộc: Mường
Quê quán: xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình
Đơn vị công tác: trường Tiểu học Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình
Ngày vào nghành: 01 tháng 10 năm 2008
Hệ số lương đang hưởng: 2,06.
Ngày nộp bảo hiểm: : 01 tháng 10 năm 2008
      Nay tôi viết đơn này với nguyện vọng và lí do như sau:
Ngày 28 tháng 07 năm 2012 tôi sinh con thứ hai tại trạm y tế xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sợn, tỉnh Hoà Bình. Sau khi sinh sức khoẻ còn yếu, nên tôi viết đơn này lên phòng Bảo hiểm xã hội huyện Lạc Sơn xin được hưởng chế độ trợ cấp dưỡng sức sau thai sản theo quy định hiện hành.
Tôi xin chân thành cảm ơn
 
Gửi ý kiến

Video Clip Thư viện ảnh "Con yêu của mẹ"