NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - KẾT NỐI NHỮNG ĐAM MÊ

NƠI HỘI TỤ NHỮNG TRI THỨC NHÂN LOẠI - NƠI RỘNG MỞ NHỮNG CHÂN TRỜI TƯƠNG LAI Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái

GIÁO ÁN  (119 bài)

BÀI GIẢNG  (41 bài)

BÀI VIẾT  (2 bài)

Báo cáo thành tích đề nghi tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 2014-2015

PHÒNG GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS TUÂN ĐẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ” UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHEN I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH: - Họ tên Bùi Thanh Hải. - Sinh ngày, tháng,...

ĐỀ THI  (17 bài)

TIỂU HỌC  (156 bài)


TIN HỌC - CNTT  (58 bài)


TƯ LIỆU  (105 bài)

TRUYỆN  (6 bài)

VIDEO  (2 bài)

Website của các thành viên
Website Phan Tuấn Hải
Lượt truy cập: 204
Blog Tri thức Tổng hợp
Lượt truy cập: 121
Luyện chữ đẹp
Lượt truy cập: 57
https://xtoan78.violet.vn/
Lượt truy cập: 54

XEM TRUYỀN HÌNH

type="application/x-oleobject" align="center">

KẾT QUẢ XỔ SỐ

>> Lấy Code

Thể thao

Nội dung code Nội dung code

XEM BẢN ĐỒ

Nhúng mã HTML